ZELENÝ SVET 2019

Téma: Vzduch, ktorý dýchame, ovzdušie, v ktorom žijeme!

Vzduch je prítomný všade okolo nás, cítime ho no nemôžeme sa ho dotknúť ani ho vidieť. Je základom nášho života. Každodenne sa nadýchneme a vydýchneme 20 000-krát, čo zodpovedá približne 12 000 litrom vzduchu. Kvalita vzduchu má priamy vplyv na našu telesnú i duševnú pohodu. Vzduch, ktorý dýchame, sa však neustále mení. Urbanistický rast, zmena povrchu Zeme a zmena klímy, všetko vyvolané nárastom globálnej populácie, mení zloženie ovzdušia, v ktorom žijeme. Tieto zmeny môžu výrazne ovplyvniť počasie a podnebie, ale taktiež naše zdravie a funkčnosť ekosystémov. Z tohto dôvodu by nám stav ovzdušia nemal byť ľahostajný. Ovzdušie a hlavne jeho znečisťovanie sa stáva akútnym a globálnym problémom. Vzduch, ktorý dýchame, môže obsahovať množstvo znečisťujúcich látok napríklad: zmes tuhých častíc, kvapôčok kvapaliny a plynov. Hlavnými znečisťovateľmi sú priemysel, doprava, poľnohospodárstvo, spaľovanie odpadu, vykurovacie zariadenia. Je potrebné podniknúť kroky, ktorými ochránime nielen seba, ale aj naše životné prostredie. Čo môžeme robiť, aby sa nám zdravšie dýchalo?

KALENDÁR SÚŤAŽE

 

Uzávierka prihlášok 28.jún 2019
Zasadnutie poroty júl 2019
Slávnostné vyhlásenie víťazov súťaže október - november 2019

 

Do pozornosti Vám dávame aj aktuálnu ponuku programov odboru environmentálnej výchovy a vzdelávania na SAŽP