Pozor! 

Festival environmentálnej výchovy ŠIŠKA bude počas svojho 22. ročníka venovaný téme kvality ovzdušia.

V rámci programu sa môžete tešiť na úvodnú odbornú prednášku Martina Kremlera zo Slovenského hydrometeorologického ústavu či populárno-vedeckú šou o vykurovaní v podaní českého „Majstra N“ alias „Smokemana“. Spoločne uvedieme do života jedinečný portál pre environmentálnu výchovu a netradičným spôsobom odprezentujeme novú príručku EV s názvom Človek a príroda. Na príprave programu festivalu sa môžete podieľať aj vy, prihlásením vlastného príspevku, prezentácie, aktivity alebo tvorivej dielničky.

On-line prihlasovanie prebieha od 6. 11. do 15. 11. 2019.

Viac informácií na: www.ewobox.sk/sazp/siska

 

Výsledky súťaže

 

24. ročník tradičnej súťaže výtvarnej a literárnej tvorivosti detí a mládeže -  Zelený svet je za nami. Tohtoročná téma bola „Vzduch, ktorý dýchame, ovzdušie v ktorom žijeme!“ ktorou sme oslovili skoro 1000 mladých umelcov.   Deti mali za úlohu vyjadriť svoj postoj k stavu ovzdušia, k jeho významu či aktuálnemu dianiu. Práce,  ktoré sme dostali mali motivačný a tvorivý charakter.

Hlavnú cenu Zelený svet získala Klára Klempová (7 rokov) z Českej republiky. V jednotlivej kategóriikresba, maľba, grafika, kombinované techniky“ do 6 rokov vyhrala Amália Hollá (6 rokov) z Trenčína; od 7 do 15 rokov Barbora Podzimková (10 rokov) z Českej republiky; od 15 do 20 rokov Janka Peťková (16 rokov) Z Bratislavy a za špeciálne školy Jakub Gazdík (17 rokov) zo Žiliny. Svojím krátkym animovaným filmom „Air“ zaujala gymnazistka Lucia Gazdiková zo Žiliny.        

Známi sú aj víťazi literárnej časti. Kategóriu rozprávanie a opis vyhrala Klára Chrupková (12 rokov) zo Serede, ktorá zaujala svojim dielom „Dobrý skutok“. V kategórií krátka próza zase bodovala Ema Štullerová (18 rokov) z Banskej Bystrice so svojim dielom   „Transparent plný otázok“

Do konca roka nás čaká odovzdávanie cien ako aj samotná príprava výstavy zložená z diel a prác detí, ktoré nás zaujali.

Už teraz rozmýšľame nad zaujímavou témou pre 25. ročník Zeleného sveta.

Andrej Šijak a Jana Rajnohová

 

ZELENÝ SVET 2019

Téma: Vzduch, ktorý dýchame, ovzdušie, v ktorom žijeme!

Vzduch je prítomný všade okolo nás, cítime ho no nemôžeme sa ho dotknúť ani ho vidieť. Je základom nášho života. Každodenne sa nadýchneme a vydýchneme 20 000-krát, čo zodpovedá približne 12 000 litrom vzduchu. Kvalita vzduchu má priamy vplyv na našu telesnú i duševnú pohodu. Vzduch, ktorý dýchame, sa však neustále mení. Urbanistický rast, zmena povrchu Zeme a zmena klímy, všetko vyvolané nárastom globálnej populácie, mení zloženie ovzdušia, v ktorom žijeme. Tieto zmeny môžu výrazne ovplyvniť počasie a podnebie, ale taktiež naše zdravie a funkčnosť ekosystémov. Z tohto dôvodu by nám stav ovzdušia nemal byť ľahostajný. Ovzdušie a hlavne jeho znečisťovanie sa stáva akútnym a globálnym problémom. Vzduch, ktorý dýchame, môže obsahovať množstvo znečisťujúcich látok napríklad: zmes tuhých častíc, kvapôčok kvapaliny a plynov. Hlavnými znečisťovateľmi sú priemysel, doprava, poľnohospodárstvo, spaľovanie odpadu, vykurovacie zariadenia. Je potrebné podniknúť kroky, ktorými ochránime nielen seba, ale aj naše životné prostredie. Čo môžeme robiť, aby sa nám zdravšie dýchalo?

KALENDÁR SÚŤAŽE

 

Uzávierka prihlášok 28.jún 2019
Zasadnutie poroty júl 2019
Slávnostné vyhlásenie víťazov súťaže október - november 2019

 

Do pozornosti Vám dávame aj aktuálnu ponuku programov odboru environmentálnej výchovy a vzdelávania na SAŽP