24. ročník medzinárodnej súťaže umeleckej tvorivosti detí a mládeže
 

Ministerstvo životného prostredia SR a jej organizačný garant - Slovenská agentúra životného prostredia s podporou Environmentálneho fondu vyhlasujú 24. ročníka tradičnej súťaže umeleckej tvorivosti detí a mládeže Zelený svet. Tohtoročnou témou Zeleného sveta je Vzduch, ktorý dýchame, ovzdušie v ktorom žijeme! Záštitu nad súťažou prevzali v roku 2019 Zastúpenie Európskej komisie v SR a Slovenská komisia pre UNESCO.

Poslaním súťaže je vštepovať mladým umelcom vzťah k prírode, životnému prostrediu formou budovania návykov a zručností v umeleckom prejave. Práce by mali mať tvorivý a motivačný charakter, ktorý by prezentoval vzťah detí k životu a prírode.

Medzinárodnú úroveň každoročne potvrdzujú veľké množstvá zaslaných výtvarných prác do súťaže. Prichádzajú z rôznych krajín (Číny, Lotyšska, Srbska, Poľska, Česka, Írska, Bieloruska, Rumunska, Španielska, Rakúska, Slovinska, Litvy, Nemecka, Kanady) a samozrejme Slovenska.